Lietuvos bankas
virselis-banku-veiklos-apzvalga.jpg
2019-06-14

Bankų veiklos apžvalga (2019 m. I ketv.)

virselis-banku-veiklos-apzvalga.jpg
0

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.