Lietuvos bankas
5143_ed67a6fcb0b70e048e7fbf48f773d92f.png
2020-03-26

Bankų veiklos apžvalga (2019 m.)

5143_ed67a6fcb0b70e048e7fbf48f773d92f.png
0

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus. 
 

Bankai, Bankas, Priežiūra, Bankų sektorius, Specializuotas bankas, Licencijavimas, Fintech, Indėliai, Kapitalo pakankamumo reikalavimas, AKR, LCR, Paskolos, Skolinimas