Lietuvos bankas
4984_68b05edb3188240c2963e80a8c37fe5b.png
2018-12-14

Bankų veiklos apžvalga (2018 m. III ketv.)

4984_68b05edb3188240c2963e80a8c37fe5b.png
0

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.