Lietuvos bankas
5009_3ab0e850516ad38e084dcda512d2cfd0.png
2019-03-19

Bankų veiklos apžvalga (2018 m.)

5009_3ab0e850516ad38e084dcda512d2cfd0.png
0

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.