Lietuvos bankas
2017 09 12 Banku veiklos apzvalga.jpg
2017-09-12

Bankų veiklos apžvalga (2017 m. II ketv.)

2017 09 12 Banku veiklos apzvalga.jpg
3.3

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.