Lietuvos bankas
5134_78d3b2955769c5e1853307737b8726de.png
2020-03-02

Bankų apklausos apžvalga (2020 m. Nr. 1)

5134_78d3b2955769c5e1853307737b8726de.png
0

Apklausa atliekama norint gauti daugiau informacijos apie bankų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Apklausa rengiama nuo 2006 m. du kartus per metus. Pastaba: nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgos buvo skelbiamos kartu su nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo rezultatais.