Lietuvos bankas
5076_12ce08c32ce0500625a3b8cce0187310.png
2019-09-30

Bankų apklausos apžvalga (2019 m. Nr. 1)

5076_12ce08c32ce0500625a3b8cce0187310.png
0

Apklausa atliekama norint gauti daugiau informacijos apie bankų taikomas su palūkanomis nesusijusias paskolų sąlygas, skolinimosi sąnaudas ir rinkos lūkesčius. Apklausa rengiama nuo 2006 m. du kartus per metus. Pastaba: nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgos buvo skelbiamos kartu su nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo rezultatais.