Lietuvos bankas
2020

TVF

Lietuvos dalyvavimas finansuojant TVF

Įgyvendintas Lietuvos dalyvavimas finansuojant TVF, prisijungiant prie TVF finansinių operacijų mechanizmo.

2018

Lietuvos kvotos padidinimas

Lietuvos Respublikos TVF kvota padidinta iki 441, 6 mln. SST.

2016

Lietuvos parama skurdo mažinimo ir augimo fondui

Lietuva TVF skurdo mažinimo ir augimo fondui skyrė 540 tūkst. SST – pirmąją dalį Lietuvai skirto TVF pelno, gauto pardavus TVF auksą ir 1,35 mln. SST – Lietuvai priklausančią antrąją pelno dalį, gautą pardavus TVF auksą.

2012

Lietuvos kvotos padidinimas

Lietuvos kvota padidinta iki 183, 9 mln. SST.

2011

TVF Lietuvai paskyrė 137,2 mln.

SST emisijos metu TVF Lietuvai paskyrė 137,2 mln. SST.

2009

Lietuvos parama neturtingų šalių skolų nurašymo fondui

Lietuva skyrė 725 tūkst. SST TVF skurdo mažinimo ir augimo skatinimo bei ypač įsiskolinusių neturtingų šalių skolų nurašymo fondui (pagalba Liberijai).

2008

Prevencinė stabilizavimo programa

Prevencinė stabilizavimo programa (86,5 mln. SST; nesiskolinta).

2001

Prevencinė stabilizavimo programa

Prevencinė stabilizavimo programa (61,8 mln. SST; nesiskolinta).

2000

Lietuvos kvotos padidinimas

1999

Lietuvos kvota padidinta iki 144,2 mln. SST.

Išplėstinė fondo programa

Išplėstinė fondo programa (134,6 mln. SST).

1994

Sisteminės pertvarkos programa

Sisteminės pertvarkos programa (51,8 mln. SST).

1993

Stabilizavimo programa

Stabilizavimo programa (25,9 mln. SST; panaudota 5,2 mln. SST).

1993

Stabilizavimo programa

Stabilizavimo programa (56,9 mln. SST).

1992

Pradinė Lietuvos kvota

Pradinė Lietuvos kvota TVF – 69 mln. SST. Tais pačiais metais padidinta iki 103,5 mln. SST. Kvota apmokėta Vyriausybės neprocentiniais neapyvartiniais pasižadėjimo lakštais. Lietuvos bankui Vyriausybė paveda vykdyti TVF depozitoriumo funkcijas.

1992
Pradžia
Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-07