Lietuvos bankas

Keturis kartus per metus (kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.) skelbiame visų centrinių kredito unijų, centrinių kredito unijų grupių ir kredito unijų finansinius duomenis, veiklos riziką ribojančius rodiklius bei reikalavimų vykdymo duomenis.

Kartą per metus (iki gegužės 15 d.) skelbiame audituotus duomenis.

Keturis kartus per metus (kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.) skelbiame apibendrintas centrinių kredito unijų, centrinių kredito unijų grupių ir kredito unijų balansines ir pelno (nuostolių) ataskaitas.

Metines apibendrintas balansines ir pelno (nuostolių) ataskaitas skelbiame iki gegužės 15 d. po visuotinių narių susirinkimų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-12