Lietuvos bankas

Pateikiami tik pagrindinių paslaugų įkainiai, ir klientai, naudodamiesi mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis, visų pirma privalo vadovautis konkretaus mokėjimo paslaugų teikėjo pateikiama informacija, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, konkrečių paslaugų aprašymais, sutartimis bei kainynais.

Visose kategorijose nurodomas pagrindinis (bazinis) komisinis atlyginimas, taikomas fiziniams asmenims rezidentams ir neapimantis specialiosios kainodaros (tai gali būti specialieji įkainiai tam tikroms klientų grupėms (pvz., senjorams, jaunimui), pervedimams į tos pačios grupės kredito įstaigas ir kt., taip pat įvairūs paslaugų planai arba suteikiančios nuolaidas lojalumo programos).

Mokėjimo įkainio data
Įstaiga
Paslaugos
Mažiausi įkainiai Didžiausi įkainiai
Kredito unijos Sąskaitos tvarkymas

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.

Sąskaitos atidarymas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos atidarymą. 

Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos tvarkymą. 

Sąskaitos uždarymas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos uždarymą.

Kredito pervedimai SEPA

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.

Į savo sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

Į savo sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiantį Lietuvoje arba kitoje SEPA erdvės valstybėje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiantį Lietuvoje arba kitoje SEPA erdvės valstybėje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

Įmokos už paslaugas (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės programa. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

Kredito pervedimai Ne SEPA

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.

Skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito pervedimo ne SEPA įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito pervedimo ne SEPA įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas

Komisinis atlyginimas mokamas už gauto tarptautinio mokėjimo įskaitymą. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

Debeto kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.

Išdavimas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už debeto kortelės išdavimą.

Aptarnavimas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už debeto kortelę.

Kredito kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.

Išdavimas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito kortelės išdavimą.

Aptarnavimas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už kredito kortelę.

Grynųjų pinigų išėmimas

Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.

Kredito unijos skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą iš kliento sąskaitos kredito unijos skyriuje, pateikus mokėjimo nurodymą išmokėti grynuosius pinigus.

Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose, nepriklausančiuose mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatų tinklui, kai naudojamasi debeto kortele.

Per kredito unijos tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą iš kliento sąskaitos, naudojantis kredito unijos tarpininkų paslaugomis (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinkle, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo vietose).

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.

Kredito unijos skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito unijos skyriuje į savo sąskaitą.

Per kredito unijos tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų įmokėjimą į kliento sąskaitą, naudojantis kredito unijos tarpininkų paslaugomis (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinkle, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo vietose).

Pinigų perlaida

Paslauga, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo ir pervedamos gavėjui, neatidarant sąskaitos mokėtojo arba gavėjo vardu.

Pinigų perlaida (išskyrus įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais)
Valiutos keitimas

Paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas vieną valiutą grynaisiais pinigais arba mokėjimo sąskaitoje pakeičia į kitą valiutą.

Grynaisiais pinigais (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos grynaisiais pinigais keitimo kredito įstaigos skyriuje operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.

Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos keitimo naudojantis internetinės bankininkystės programa operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito unijos taikomo valiutos keitimo kurso.

Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiuta

Komisinis atlyginimas mokamas, kai atsiskaitoma mokėjimo kortele kita valiuta nei mokėjimo sąskaitos valiuta.

Grynųjų pinigų pervedimas, kai mokėtojas neturi sąskaitos

Paslauga, kai mokėtojas duoda nurodymą mokėjimo paslaugų teikėjui pervesti lėšas į kito asmens sąskaitą pateikdamas grynuosius pinigus.

Įmokos už paslaugas (skyriuje grynaisiais pinigais)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais skyriuje. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

Į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito unijos skyriuje į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje.

Pervedimas į kitą mokėjimo paslaugų teikėją

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus skyriuje (neturint sąskaitos toje kredito unijoje), į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiančiame Lietuvoje arba kitoje EEE šalyje, įvykdymą.

Papildoma informacija apie kredito unijas Stojamoji įmoka

Vienkartinė įmoka, mokama stojant į kredito uniją. Išstojus iš kredito unijos, stojamoji įmoka negrąžinama.

Pajinis įnašas

Kredito unijai asmens įmokama pinigų suma kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Išstojus iš kredito unijos, pajinis įnašas grąžinamas kredito unijoje nustatyta tvarka.

Veiklos teritorija

Teritorija, kurioje kredito unija teikia paslaugas.

„Achemos“ kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 1,00 0,15 10,00 0,00 0,00 6,00 6,00 Eur 9,00 12,00 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 Eur 0,00 0,29 1,00 1,00 2,00 10,00 30,00 Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r., Širvintų r., Kaišiadorių r., Kauno r.
Akademinė kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 Eur 0,25 (0,35 Eur – iš kortelės sąskaitos) 0,70 0,25 (0,35 Eur – iš kortelės sąskaitos) 10,00 0,10 3,00 4,50 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 4,50 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 1000 Eur/d., viršijus – 0,5 proc., min. 2 Eur. Indėlių atsiėmimas >5000 Eur 0,5 proc. 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 3 Eur tik JA: 0,00 Eur iki 5000 Eur/d., viršijus – 0,5 proc., min. 2 Eur 0,60
Per kredito unijos tarpininkų tinklą (debeto kortele).
0,30 0,00 1,00 10,00 30,00 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.
Alytaus kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,90 0,00 14,00 Eur 0,29 5,00 Eur 5,90 5,90 Eur 9,90 9,90 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc., min. 1,50 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc., min. 0,60 Eur 1,00 proc., min. 0,58 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alytaus m., Alytaus r., Varėnos r., Druskininkų r., Trakų r., Šalčininkų r.
Anykščių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 0,30 0,90 Eur 0,30 11,00 0,41 3,00 7,00 2,90 10,00 5,00 Eur 0,80 proc. 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 0,61 Eur 0,60 0,00 3,00 Eur 0,00 30,00 Anykščių m., Anykščių r., Kupiškio r., Rokiškio r., Utenos r., Molėtų r., Ukmergės r., Panevėžio r.
ARKU kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,60 0,20 0,14 4,50 0,00 0,00 iki 300 Eur, viršijus – 0,6 proc., min. 0,58 Eur
Pensijos, atlyginimai, stipendijos – nemokamai.
0,00 iki 300 Eur, viršijus – 1 proc. Lietuvoje, 1,5 proc. kitose EEE šalyse
Pensijos, atlyginimai, stipendijos – nemokamai.
0,00 Eur iki 289,62 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 0,00 iki 2000 Eur, viršijus – 0,2 proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 28,96 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.
Aukštaitijos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,20 0,10 0,10 10,00 0,00 10,00 0,00 Eur 0,00 Eur iki 3000 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 1,00 proc., min. 0,29 Eur 0,00 Eur iki 2900 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 28,96 Panevėžio m., Panevėžio r.
Biržų kredito unija Pašalinti 0,00 5,40 (0,45 Eur/mėn.) 0,00 0,00 0,00 0,30 1,10 0,30 1,10 0,30 15,00 0,30 0,30 0,00 Eur 1,00 0,00 Eur 1,00 proc., min. 1 Eur 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 30,00 Biržų r., Panevėžio r., Pasvalio r., Kupiškio r., Rokiškio r.
Centro kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,20 0,50 0,00 0,10 0,00 Eur iki 300,00 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc. 0,00 0,50 0,29 0,00 20,00 30,00 Kauno m., Kauno raj., Kaišiadorių apskr.
Druskininkų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,80 0,10 0,35 8,00 7,00 Eur 15,00 20,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,25 Eur ir 1 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,60 Eur 0,00 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,60 Eur 0,00 0,10 Eur – nariams, 0,20 Eur – ne nariams 0,00 1,50 10,00 30,00 Druskininkų r., Varėnos r., Lazdijų m., Lazdijų r., Alytaus m., Alytaus r.
Kredito unija „Gargždų taupa“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 proc. 0,50 proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 28,96 Šilutės r., Klaipėdos r., Palangos r., Kretingos r., Plungės r., Rietavo r.
Kredito unija „Germanto lobis“ Pašalinti 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 10,00 0,30 0,30 5,00 0,00 8,00 5,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,6 proc. 0,60 proc. 0,60 proc., min. 0,55 Eur 0,00 0,55 0,30 1,50 3,00 30,00 Telšių r., Šiaulių r., Kelmės r., Šilalės r., Plungės r., Mažeikių r., Akmenės r.
Grigiškių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 13,00 0,30 2,00 10,00 5,00 14,00 5,00
Kortelė su kelionės draudimu - 3 Eur/mėn.
0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., viršijus – 1,5 proc. 2,00 proc., min. 2,00 Eur 2,00 proc., min. 2,00 Eur 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,50 proc. viršytos sumos
Išskyrus įmokas už paskolą ir terminuotus ar kaupiamuosius indėlius.
0,30 0,58 0,30 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,50 proc. viršytos sumos 1,20 15,00
Fiziniams asmenims
30,00
Fiziniams asmenims
Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.
Grinkiškio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 10,00 0,30 2,00 6,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 9,00 18,00 Eur 0,00 Eur iki 400 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,25 Eur ir 1 proc. sumos 1,00 proc., min 0,65 Eur 0,00 0,65 Eur 0,30 2,00 2,00 3,00 30,00 Eur Radviliškio r., Kelmės r., Raseinių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Panevėžio r.
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,58 0,14 0,58 0,15 0,09 0,00 iki 144,81 Eur/mėn., viršijus – 0,40 proc. 0,00 15,00 28,96
Ignalinos kredito unija Pašalinti 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,25 0,80 0,25 16,00 Eur 0,15 4,00 0,00 2,90 4,34 5,76 Eur (0,48 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,60 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 145 Eur/d., 1,00 proc. viršytos sumos 1,00 proc. min 0,70 Eur 0,10 proc. min 1,00 Eur
Monetomis ir centais: 3,50 proc. min 1,00 Eur
1,00 proc. min 0,70 Eur 3,00 0,25 1,70 1,70 0,00 30,00 Ignalinos r., Švenčionių r., Zarasų r., Utenos r., Visagino m.
Kredito unija „Jonavos žemė“ Pašalinti 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,40 0,45 0,20 0,80 0,40 15,00 0,00 5,00 8,00 12,00 Eur 10,00 12,00 Eur 0,00 Eur iki 100 Eur/d., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 290 Eur/mėn., 1 proc., min. 0,29 Eur viršytos sumos 0,00 Eur iki 500 Eur/d., 0,2 proc. viršytos sumos 0,50 0,50 2,00 2,00 6,00 30,00 Jonavos r., Kauno r., Ukmergės r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Širvintų r.
Joniškio kredito unija Pašalinti 0,00 5,40 Eur 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,30 3,00 0,30 0,30 0,00 5,00 3,00 Eur 0,00 iki 500,00 Eur/mėn, viršijus – 0,5 proc. 0,00 iki 200,00 Eur/mėn., viršijus - 1 proc. 1,50 proc. 0,00 0,60 Eur 0,50 3,00 3,00 0,00 30,00 Joniškio r., Pakruojo r., Akmenės r., Šiaulių r.
Jurbarko kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,25 0,29 0,25 1,00 0,25 0,29 0,29 6,50 6,00 Eur 9,00 6,00 Eur 0,50 proc., min. 0,58 Eur 1,00 proc., min. 0,58 Eur 1,00 proc., min. 0,80 Eur 0,00 1,00 proc., min. 0,80 Eur 14,48 30,00 Jurbarko r., Tauragės r., Raseinių r., Kauno r., Šakių r., Pagėgių r.
Kaišiadorių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 8,69 0,00 0,00 1,45 Eur 0,00 5,79 Eur 0,00 Eur iki 1000 Eur/d., viršijus – 0,3 proc. 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,2 proc. 0,00 Eur iki 289,62 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Kaišiadorių r., Prienų r., Kauno r., Kauno m., Jonavos r., Širvintų r., Elektrėnų r., Trakų r.
Kauno kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,20 0,50 0,20 0,00 0,00 Eur iki 500 Eur/d., viršijus - 0,40 proc., min. 1 Eur 0,00 0,00 0,30 0,26 0,50 0,00 15,00 30,00 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlų Rūdos r., Šakių r., Prienų r.
Kauno regiono kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,19 0,45 0,19 0,45 0,19 0,00 0,00 3,60 Eur 5,50 9,60 Eur 0,00 Eur iki 400 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 400 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc., min. 2 Eur 1,00 proc., min. 0,60 Eur 0,00 0,30 Eur 0,21 0,00 0,00 Eur 30,00 Kauno m., Kauno r., Jurbarko r., Raseinių r., Šakių r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Prienų r., Kazlų Rūdos r., Kėdainių r.
Kėdainių krašto kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Eur 6,00 6,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc., min. 0,29 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. min 0,30 Eur 0,50 proc., min. 1 Eur 0,00 0,50 proc., min. 1 Eur 0,30 Eur – nariams, 0,50 Eur – ne nariams 0,00 0,00 30,00 Kėdainių r., Kauno r., Raseinių r., Radviliškio r., Panevėžio r., Jonavos r.
Kelmės kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,20 0,50 0,40 1,50 0,33 14,00 0,45 0,45 8,00 6,00 Eur 10,00 6,00 Eur 0,00 Eur iki 550 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc., min. 1 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1,1 proc., min. 1 Eur 1,00
Didžiausia galima suma per mėnesį – 500 Eur
0,00 1,00 Eur 0,00 0,20 0,00 0,00 30,00 Kelmės r., Telšių r., Šiaulių r., Radviliškio r., Raseinių r., Tauragės r., Šilalės r.
Klaipėdos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,58 0,00 0,14 2,90 2,03 0,00 Eur iki 144,81 Eur/d., viršijus – 0,5 proc., min. 0,58 Eur 0,00 Eur iki 289,62 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc., min. 0,29 Eur 0,40 proc., min. 0,58 Eur 0,00 0,58 0,29 0,00 0,00 8,69 28,96 Klaipėdos m., Klaipėdos r., Neringos m.
Kretingos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,80 0,35 0,80 0,35 0,80 0,35 0,35 8,00 6,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 9,00 9,60 Eur (0,80 Eur/mėn.) 0,80 proc., min. 1,50 Eur 0,80 proc., min. 1,50 Eur 0,80 proc., min. 1,50 Eur 0,00 0,80 Eur 2,00 0,23 0,00 12,00 30,00 Kretingos r., Klaipėdos r., Plungės r., Skuodo r., Palangos m.
Kredito unija „Kupiškėnų taupa“ Pašalinti 0,00 5,40 0,00 0,00 1,00 0,30 1,10 0,30 1,10 0,30 28,00 0,30 0,30 1,00
Išdavimas arba atnaujinimas.
4,80 5,00 6,00 Eur 0,65 proc., min. 1 Eur 1,00 Eur iki 300 Eur, viršijus – 1,5 proc., min. 1,00 Eur 1,50 proc., min. 1,00 Eur 0,00 0,60
Perlo terminaluose.
1,00 0,00 Eur 0,30 0,05 proc., min. 0,90 Eur 3,00 0,00 30,00 Kupiškio r., Biržų r., Rokiškio r., Anykščių r., Panevėžio r.
Kvėdarnos kredito unija Pašalinti
LTL kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,72 Pagal Lietuvoje registruotų bankų taikomus įkainius ir tvarką 0,00 Pagal Lietuvoje registruotų bankų taikomus įkainius ir tvarką 0,60 proc.
Komisinis atlyginimas netaikomoas išmokant palūkanas, grąžinant pajų, jeigu pervedamas darbo užmokestis
0,00 Eur iki 1000 Eur, viršijus – 0,1 proc. 0,00 30,00 Vilniaus m., Vilniaus r. ir Trakų r.
Kredito unija „Magnus“ Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 14,48 0,00 0,00 0,00 8,00 12,00 Eur 10,00 18,00 Eur 0,60 proc. 0,23 Eur 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 2,00 proc. 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.
Kredito unija „Mano unija“ Pašalinti
Mažeikių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,50 0,15 1,00 0,15 0,50 0,50 6,00
8,00 Eur - naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui
0,00 12,00 0,00 Eur 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,58 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus 2,00 Eur 0,00 0,15 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus 2,00 Eur 3,00 9,00 30,00 Mažeikių r., Skuodo r., Plungės r., Telšių r., Akmenės r.
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,30 0,20 0,60 0,20 12,00 0,15 1,50 6,00 6,36 9,00 Eur 7,56 Eur 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 1,00 proc., min. 0,30 Eur 0,70 Eur 0,00 0,70 Eur 0,60 0,00 Eur 0,30 0,00 3,00 5,00 30,00 Klaipėdos m., Klaipėdos r., Neringos m.
Kredito unija „Moterų taupa“ Pašalinti 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,45 0,16 0,23 0,12 0,23 2,90 3,48 0,50 proc., min. 0,58 Eur 0,00 Eur iki 290 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,29 Eur 0,00 1,00 0,12 0,00 0,00 29,00 Kauno m., Kaišiadorių r.
Naftininkų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,70 0,20 0,70 0,20 15,00 0,30 10,00 5,00 4,80 Eur (0,40 Eur/mėn.) 10,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 250 Eur, viršijus – 0,60 proc., min. 1 Eur 1,20 proc., min. 0,30 Eur 0,58 proc., min. 1 Eur 0,00 0,58 proc. 0,52 0,20 0,00 1,20 9,00 30,00 Mažeikių r., Skuodo r., Plungės r., Telšių r., Akmenės r.
Kredito unija „Neris“ Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,20 0,50 0,20 8,69 0,00 0,00 4,00 10,80 Eur (0,90 Eur/mėn.) 5,00 21,60 Eur (1,80 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 550 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc., min. 1 Eur 1,50 proc., min. 0,23 Eur 0,00 0,00 0,50 0,00 Eur 30,00 Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.
Pagėgių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,22 0,44 0,44 0,87 0,44 0,87 0,44 0,29 7,00 0,00 10,00 12,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,00 iki iki 300 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,50 0,00 0,14 2,00 Eur 0,00 2,00 0,00 30,00 Pagėgių r.
Pakruojo ūkininkų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,25 1,00 0,25 10,00 0,15 3,00 6,00 8,40 Eur 9,00 12,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,25 Eur išimant iki 300 Eur, viršijus – 0,5 proc., min. 1 Eur 0,70 Eur išimant iki 30 Eur, viršijus – 0,5 proc., min. 0,7 Eur 0,00 0,70 Eur 1,00 3,00 3,00 0,00 30,00 Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių r., Joniškio r., Pasvalio r., Panevėžio r.
Palangos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,43 0,00 0,10 2,00 6,00 7,08 Eur 9,00 10,68 Eur 0,00 Eur iki 579,24 Eur/d., 0,5 proc. – nuo 579,24 iki 28962 Eur/d., 0,4 proc. – daugiau nei 28962 Eur/d. 0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 0,60 0,50 0,10 0,00 2,00 7,24 30,00 Palangos r., Kretingos r., Klaipėdos r.
Panevėžio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 1,80 0,40 23,00 Eur 0,40 5,00 5,90 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 8,90 14,88 Eur (1,24 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,6 proc., min. 1 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 1,5 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus - 2 proc., min. 1,5 Eur 0,00 0,70 Eur 0,87 0,25 0,87 2,50 0,00 90,00 Panevėžio r., Panevėžio m., Pakruojo r., Pasvalio r., Biržų r., Kupiškio r., Anykščių r., Ukmergės r., Kėdainių r., Radviliškio r.
Pareigūnų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,25 1,00 0,25 1,50
1,00 Eur į kitą kredito uniją - LCKU narę
0,25 0,15 3,00 9,00 5,00 10,00 6,00 Eur 0,65 proc., min. 2,00 Eur 1,00 proc., min. 0,29 Eur
Gaunantiems atlyginimą/pensiją į Pareigūnų KU sąskaitą iki 550 Eur/mėn., išgryninimas yra nemokamas
1,00 0,00 1,00 0,00 9,00 30,00 Visa Lietuvos Respublikos teritorija, pagal profesinį kriterijų
Pasvalio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,23 0,00 0,35 0,00 0,00 4,35 2,90 0,50 proc. 0,00 Eur iki 290 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 Pasvalio r., Biržų r., Pakruojo r., Panevėžio r.
Plungės kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 12,00 0,25 0,25 5,00 4,00 Eur 15,00 3,00 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,7 proc. 1,00 proc. 0,60 0,00 0,60
Debeto kortele
0,00 1,50 proc. 0,30 1,00 Eur 1,00 Eur 9,00 30,00 Plungės, Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Telšių, Klaipėdos ir Rietavo sav.
Kredito unija „Prienų taupa“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,20 1,00 0,40 1,50 0,30 15,00 0,40 5,00 6,00 6,00 Eur 10,00 12,00 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 1 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 1 Eur 0,00 0,58 10,00 30,00 Prienų r., Birštono sav., Kauno r., Marijampolės r., Alytaus r., Kaišiadorių r., Trakų r., Kazlų Rūdos sav.
Radviliškio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,60 0,20 1,00 0,20 0,00 0,00 4,44 5,60 5,64 Eur 0,00 iki 2000 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc. 0,00 iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc. 0,00 iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc. 0,00 0,60
Per tarpininkų tinklą debeto kortele.
0,00 0,00 0,00 14,48 30,00 Radviliškio r., Pakruojo r., Šiaulių r., Panevėžio r., Kelmės r., Raseinių r.
Raseinių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,30 12,00 0,30 18,00 0,40 6,00 4,50 5,40 (0,45 Eur/mėn.) 5,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 1,00 proc., min. 1 Eur 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,7 proc., min. 0,70 Eur 0,70 proc., min. 0,70 Eur 0,00 0,70 2,00 Eur 1,50 arba 2 Eur
Nariams –1,5 Eur, ne nariams – 2 Eur
0,40 arba 0,50 Eur
Nariams – 0,40 Eur, ne nariams – 0,50 Eur
0,00 2,00 0,00 30,00 Raseinių r., Kėdainių r., Kauno r., Jurbarko r., Tauragės r., Kelmės r., Radviliškio r.
Rato kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,20 2,00 0,00 0,10 0,00 Eur iki 300 Eur/d., viršijus – 0,8 proc., min. 3 Eur 0,30 proc. 3,00 0,00 0,30 proc. 0,00 30,00 Vilniaus m., Vilniaus r., Švenčionių r., Molėtų r., Širvintų r., Elektrėnų r., Trakų r., Šalčininkų r.
Rokiškio kredito unija Pašalinti 1,16
Kredito unija „Saulėgrąža” Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,20 proc., min. 8 Eur, maks. 15 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur vieną kartą per mėn., viršijus – 0,6 proc.
kai lėšos į sąskaitą gautos pervedimu. Lėšas į sąskaitą įnešus grynaisiais pinigais, išėmimas nemokamas.
0,00 30,00 Eur Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r., Molėtų r., Širvintų r., Švenčionių r., Šalčininkų r., Elektrėnų r.
Sedos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,29 0,15 0,80 0,15 0,15 5,00 3,45 0,00 Eur iki 1500,00 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,00 Eur iki 550,00 Eur/mėn. (Lietuvos bankomatuose), viršijus – 0,5 proc., min. 0,15 Eur 0,58 0,00 0,58 0,00 0,15 0,00 10,00 30,00 Skuodo r., Plungės r., Telšių r., Mažeikių r., N.Akmenės r.
Šeimos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,19 0,58 0,19 0,43 0,19 0,58 0,06 0,00 2,61 5,50 5,50 0,50 proc., min. 0,58 Eur 0,00 Eur iki 434,43 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 434,43 Eur/mėn.,1 proc. viršytos sumos
Debeto kortele Perlo terminaluose; kredito kortele - 1 proc., min. 0,29 Eur
0,00 Eur iki 4344,30 Eur/mėn., 0,1 proc. viršytos sumos 0,58 Eur 0,00 Eur iki 4344,30 Eur/mėn., 0,1 proc. viršytos sumos 0,00 30,00 Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.
Šilalės kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,29 0,29 Eur 0,00 2,90 0,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/d., viršijus – 0,4 proc. 1,00 proc., min. 0,29 Eur 0,00 0,00 0,00 7,24 30,00 Tauragės, Šilutės, Klaipėdos, Rietavo, Telšių, Kelmės miestų ir rajonų savivaldybės
Šilutės kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 Eur 0,13 1,00 Eur 0,13 10,00 Eur 0,11 Eur 2,50 Eur 6,00 Eur 6,00 Eur 9,00 Eur 12,00 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/d., 0,8 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,70 proc. iki 500 Eur/mėn., viršijus - 1 proc., min. 0,70 Eur 0,00 0,70 Eur 0,50 arba 1,50
0,50 Eur - nariams, 1,50 Eur - ne nariams
0,20 0,00 2,00 Eur 10,00 30,00 Šilutės r., Neringa, Klaipėdos r., Šilalės r., Tauragės r., Pagėgiai
Širvintų kredito unija Pašalinti 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,40 1,50 0,40 1,50 0,40 25,00 0,30 5,00 12,00 12,00 Eur 24,00 24,00 Eur 0,00 Eur iki 580 Eur/mėn., viršijus - 1 proc.,min. 3 Eur 1,00 proc. 2,00 0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., viršijus - 0,1 proc., min. 2 Eur 2,00 1,00 5,00 5,00 10,00 Eur
Juridiniamas asmenims – 100 Eur
30,00 Vilniaus m., Vilniaus r., Širvintų r., Švenčionių r., Šalčininkš r., Molėtų r., Trakų r., Elektrėnų r.
Kredito unija „Skuodo bankelis“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,20 0,15 0,60 0,15 10,00 0,45 10,00 9,00 0,00 12,00 0,60 proc., min. 0,30 Eur 1,20 proc., min. 0,30 Eur 1,00 proc., min. 0,70 Eur 0,00 0,70 Eur 0,00 0,14 0,00 10,00 30,00 Skuodo r., Mažeikių r., Plungės r., Kretingos r.
Kredito unija „Sūduvos parama“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,41 1,00 0,41 15,00 0,35 3,00 10,00 4,20 10,00 10,00 Eur 0,80 proc. 0,00 Eur iki 400,00 Eur/mėn., viršijus - 0,8 proc. 1,50 proc. min 1,00 Eur 1,00 Eur
Perlo terminale
0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,05 proc. viršytos sumos 1,00 Eur
Perlo terminale
0,30 0,50 2,50 10,00 30,00 Marijampolės sav., Kalvarijos sav., Vilkaviškio r. sav., Kazlų Rūdos sav., Prienų r. sav., Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav.
Kredito unija „Taupa” Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 2,00 25,00 15,00 0,00 11,00 0,60 proc. 30,00
Tauragės kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 0,20 15,00 0,20 0,11 6,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 8,00 9,60 Eur (0,80 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,00 Eur iki 300,00 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,60 Eur 1,00 proc., min. 0,60 Eur 0,00 0,60 0,50 0,00 3,00 5,00 30,00 Tauragės r., Kelmės r., Šilalės r., Šilutės r., Raseinių r., Jurbarko r., Pagėgiai
Kredito unija „Tikroji viltis“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 12,00 0,35 7,00 10,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 10,00 18,00 Eur (1,50 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 550 Eur/mėn., viršijus –1 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 250 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,70 0,00 0,70 1,50 0,30 2,00 2,00 10,00 30,00 Akmenės r., Mažeikių r., Telšių r., Šiaulių r., Joniškio r.
Trakų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,60 8,00 0,00 Eur 10,00 0,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 1,00 proc., min. 1,00 Eur 1,00 0,00 0,60 0,29 0,00 15,00 35,00 Eur Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r., Elektrėnai, Prienų r., Alytaus r., Varėnos r., Šalčininkų r.
Ukmergės ūkininkų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,90 0,30 0,30 6,00 8,40 Eur (0,70 Eur/mėn.) 9,00 12,00 Eur 0,00 proc. iki 700,00 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 1,00 proc., min. 0,30 Eur 1,00 proc., min. 0,30 Eur 0,10 0,70 Eur 0,00 0,10 0,00 0,00 30,00 Ukmergės r., Molėtų r., Kėdainių r., Jonavos r., Anykščių r., Širvintų r., Panevėžio r.
Utenos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 0,20 0,00 0,00 9,00 0,00 19,00 0,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 1,00 Eur
UAB „Perlo paslaugos“
0,00 1,00 Eur
UAB „Perlo paslaugos“
1,00 0,00 10,00 30,00 Utenos r., Zarasų r., Ignalinos r., Švenčionių r., Molėtų r., Anykščių r., Rokiškio r.
Varėnos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,58 0,00 0,29 3,77 2,90 0,00 Eur iki 300 Eur/d., 0,6 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 Varėnos r.
Kredito unija „Vievio taupa“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,10 1,00 0,10 15,00 0,00 7,00 3,00 0,00 Eur iki 550 Eur/mėn., viršijus – 1 proc. 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,29 Eur 0,55 0,00 0,55 0,00 0,15 0,00 5,00 30,00 Elektrėnų r., Kaišiadorių r., Širvintų r., Vilniaus r., Trakų r.
Vilkaviškio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,30 1,00 0,30 10,00 0,30 3,00 8,00 5,00 10,00 6,00 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 1,00 proc., min. 1 Eur 0,00 1,00 proc., min. 1 Eur 0,00 0,30 2,00 2,00 0,00 50,00 Vilkaviškio r., Kalvarija, Marijampolė, Kazlų Rūda, Šakių r.
Kredito unija „Zanavykų bankelis“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 10,00 0,30 3,00 10,00 10,00 Eur 10,00 10,00 Eur 0,80 proc.
Išskyrus gautoms pajamoms iš VSDFV, soc. paramai ir kt.
0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 1,5 proc., min. 2 Eur 1,50 proc., min. 1,50 Eur 0,00 0,80 3,00 0,30 0,00 3,00 0,00 100,00 Šakių r., Jurbarko r., Kauno r., Kazlų Rūda, Vilkaviškio r.
Kredito unija „Žemdirbio gerovė“ Pašalinti 0,00 0,00 5,00 0,00 1,50 0,20 1,50 0,31 1,50 0,00 0,30 8,30 3,00 (0,25 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., viršijus – 0,75 proc. 0,00 Eur iki 150 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc., min. 0,87 Eur 0,58 0,00 0,58 0,58 0,20 0,00 10,00 28,96 Šiaulių m., Šiaulių r.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24