Lietuvos bankas

Pateikiami tik pagrindinių paslaugų įkainiai, ir klientai, naudodamiesi mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugomis, visų pirma privalo vadovautis konkretaus mokėjimo paslaugų teikėjo pateikiama informacija, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, konkrečių paslaugų aprašymais, sutartimis bei kainynais.

Visose kategorijose nurodomas pagrindinis (bazinis) komisinis atlyginimas, taikomas fiziniams asmenims rezidentams ir neapimantis specialiosios kainodaros (tai gali būti specialieji įkainiai tam tikroms klientų grupėms (pvz., senjorams, jaunimui), pervedimams į tos pačios grupės kredito įstaigas ir kt., taip pat įvairūs paslaugų planai arba suteikiančios nuolaidas lojalumo programos).

Mokėjimo įkainio data
Įstaiga
Paslaugos
Mažiausi įkainiai Didžiausi įkainiai
Kredito unijos Sąskaitos tvarkymas

Sąskaitos teikėjas tvarko kliento vardu atidarytą sąskaitą.

Sąskaitos atidarymas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos atidarymą. 

Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos tvarkymą. 

Sąskaitos uždarymas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos uždarymą.

Kredito pervedimai SEPA

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedami eurai į SEPA erdvės valstybėse atidarytas sąskaitas.

Į savo sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

Į savo sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

Į kito kliento sąskaitą kredito unijos viduje (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

Į kitame MPT esančią sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiantį Lietuvoje arba kitoje SEPA erdvės valstybėje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa.

Į kitame MPT esančią sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiantį Lietuvoje arba kitoje SEPA erdvės valstybėje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje.

Įmokos už paslaugas (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės programa. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

Kredito pervedimai Ne SEPA

Kliento nurodymu sąskaitos teikėjas perveda pinigus iš kliento sąskaitos į kitą sąskaitą. Pervedama kita nei euras valiuta arba į SEPA erdvei nepriklausančiose valstybėse atidarytas sąskaitas.

Skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito pervedimo ne SEPA įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus skyriuje. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito pervedimo ne SEPA įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus eurais iš SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Gautų mokėjimų eurais įskaitymas
Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas

Sąskaitos teikėjas į kliento sąskaitą įskaito gautus mokėjimus kita nei euras valiuta arba gautus mokėjimus iš ne SEPA erdvės valstybėse atidarytų sąskaitų.

Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas

Komisinis atlyginimas mokamas už gauto tarptautinio mokėjimo įskaitymą. Nurodomas komisinis atlyginimas, kai yra pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis (mokėtojas moka mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo taikomą komisinį atlyginimą).

Debeto kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš kliento sąskaitos.

Išdavimas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už debeto kortelės išdavimą.

Aptarnavimas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už debeto kortelę.

Kredito kortelės išdavimas

Sąskaitos teikėjas išduoda su kliento mokėjimo sąskaita susietą mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną. Sąskaitos teikėjo ir kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar klientas už pasiskolintą sumą mokės palūkanas.

Išdavimas

Vienkartinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito kortelės išdavimą.

Aptarnavimas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už kredito kortelę.

Grynųjų pinigų išėmimas

Klientas pasiima grynuosius pinigus iš savo sąskaitos.

Kredito unijos skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą iš kliento sąskaitos kredito unijos skyriuje, pateikus mokėjimo nurodymą išmokėti grynuosius pinigus.

Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą Lietuvoje veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose, nepriklausančiuose mokėjimo paslaugų teikėjo bankomatų tinklui, kai naudojamasi debeto kortele.

Per kredito unijos tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išėmimą iš kliento sąskaitos, naudojantis kredito unijos tarpininkų paslaugomis (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinkle, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo vietose).

Grynųjų pinigų įmokėjimas

Klientas įmoka grynuosius pinigus į savo sąskaitą.

Kredito unijos skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito unijos skyriuje į savo sąskaitą.

Per kredito unijos tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų įmokėjimą į kliento sąskaitą, naudojantis kredito unijos tarpininkų paslaugomis (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinkle, Lietuvos pašto klientų aptarnavimo vietose).

Pinigų perlaida

Paslauga, kai lėšos gaunamos iš mokėtojo ir pervedamos gavėjui, neatidarant sąskaitos mokėtojo arba gavėjo vardu.

Pinigų perlaida (išskyrus įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais)
Valiutos keitimas

Paslauga, kai mokėjimo paslaugų teikėjas vieną valiutą grynaisiais pinigais arba mokėjimo sąskaitoje pakeičia į kitą valiutą.

Grynaisiais pinigais (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos grynaisiais pinigais keitimo kredito įstaigos skyriuje operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.

Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos keitimo naudojantis internetinės bankininkystės programa operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito unijos taikomo valiutos keitimo kurso.

Atsiskaitant mokėjimo kortele užsienio valiuta

Komisinis atlyginimas mokamas, kai atsiskaitoma mokėjimo kortele kita valiuta nei mokėjimo sąskaitos valiuta.

Grynųjų pinigų pervedimas, kai mokėtojas neturi sąskaitos

Paslauga, kai mokėtojas duoda nurodymą mokėjimo paslaugų teikėjui pervesti lėšas į kito asmens sąskaitą pateikdamas grynuosius pinigus.

Įmokos už paslaugas (skyriuje grynaisiais pinigais)

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais skyriuje. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

Į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito unijos skyriuje į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje.

Pervedimas į kitą mokėjimo paslaugų teikėją

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus skyriuje (neturint sąskaitos toje kredito unijoje), į sąskaitą pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją, veikiančiame Lietuvoje arba kitoje EEE šalyje, įvykdymą.

Papildoma informacija apie kredito unijas Stojamoji įmoka

Vienkartinė įmoka, mokama stojant į kredito uniją. Išstojus iš kredito unijos, stojamoji įmoka negrąžinama.

Pajinis įnašas

Kredito unijai asmens įmokama pinigų suma kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Išstojus iš kredito unijos, pajinis įnašas grąžinamas kredito unijoje nustatyta tvarka.

Veiklos teritorija

Teritorija, kurioje kredito unija teikia paslaugas.

„Achemos“ kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,00 0,15 1,00 0,15 10,00 0,00 0,00 6,00 3,60 Eur (0,30 Eur /mėn.) 9,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 Eur iki 145 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,29 Eur 0,00 0,29 1,00 1,00 2,00 9,00 30,00 Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r., Širvintų r., Kaišiadorių r., Kauno r.
Akademinė kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 (0,35 Eur – iš kortelės sąskaitos) 0,70 0,25 (0,35 Eur – iš kortelės sąskaitos) 10,00 3,00 4,50 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 4,50 12,00 Eur (1 Eur/mėn.) 0,00 Eur iki 1000 Eur/d., viršijus – 0,4 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 3 Eur 0,00 0,60
Per kredito unijos tarpininkų tinklą (debeto kortele).
0,30 0,00 1,00 10,00 30,00 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.
Alytaus kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,50 0,00 0,29 0,00 4,34 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 1,00 proc., min. 0,58 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Alytaus m., Alytaus r.
Anykščių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 0,30 0,60 0,30 11,00 0,41 3,00 7,00 2,90 10,00 5,00 Eur 0,60 proc. 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 0,51 0,60 0,00 1,20 0,00 30,00 Anykščių m., Anykščių r., Kupiškio r., Rokiškio r., Utenos r., Molėtų r., Ukmergės r., Panevėžio r.
ARKU kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,60 0,20 0,14 4,50 0,00 0,00 iki 300 Eur, viršijus – 0,6 proc., min. 0,58 Eur
Pensijos, atlyginimai, stipendijos – nemokamai.
0,00 iki 300 Eur, viršijus – 1 proc. Lietuvoje, 1,5 proc. kitose EEE šalyse
Pensijos, atlyginimai, stipendijos – nemokamai.
0,00 Eur iki 289,62 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 0,00 iki 2000 Eur, viršijus – 0,2 proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 28,96 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.
Aukštaitijos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,20 0,10 0,10 10,00 0,00 10,00 0,00 Eur 0,00 Eur iki 3000 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 1,00 proc., min. 0,29 Eur 0,00 Eur iki 2900 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 0,00 0,00 0,00 28,96 Panevėžio m., Panevėžio r.
Biržų kredito unija Pašalinti 0,00 5,40 (0,45 Eur/mėn.) 0,00 0,00 0,00 0,30 1,10 0,30 1,10 0,30 15,00 0,30 0,30 1,00 4,80 Eur 1,00 proc., min. 1 Eur 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 30,00 Biržų r., Panevėžio r., Pasvalio r., Kupiškio r., Rokiškio r.
Centro kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,20 0,50 0,00 0,10 0,00 Eur iki 300,00 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc. 0,00 0,50 0,29 0,00 20,00 30,00 Kauno m., Kauno raj., Kaišiadorių apskr.
Druskininkų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,80 0,30 0,35 5,00 5,40 Eur 8,00 15,00 Eur 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,25 Eur ir 1 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,60 Eur 0,00 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,60 Eur 0,00 0,10 Eur – nariams, 0,20 Eur – ne nariams 0,00 1,50 10,00 30,00 Druskininkų r., Varėnos r., Lazdijų m., Lazdijų r., Alytaus m., Alytaus r.
Kredito unija „Gargždų taupa“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 proc. 0,50 proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 28,96 Šilutės r., Klaipėdos r., Palangos r., Kretingos r., Plungės r., Rietavo r.
Kredito unija „Germanto lobis“ Pašalinti 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,20 0,80 0,20 10,00 0,30 0,30 5,00 0,00 5,00 0,00 Eur 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,50 proc., min. 0,55 Eur 0,00 0,55 0,20 1,00 3,00 30,00 Telšių r., Šiaulių r., Kelmės r., Šilalės r., Plungės r., Mažeikių r., Akmenės r.
Grigiškių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 13,00 0,30 2,00 10,00 5,00 10,00 5,00 Eur 0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., 1,00 proc. – nuo 700 iki 1400 Eur/mėn., 1,50 proc. – daugiau nei 1400 Eur/mėn. 2,00 proc., min. 2,00 Eur 2,00 proc., min. 2,00 Eur 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,50 proc. viršytos sumos
Išskyrus įmokas už paskolą ir terminuotus ar kaupiamuosius indėlius.
0,30 0,58 0,30 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,50 proc. viršytos sumos 1,20 15,00
Fiziniams asmenims
30,00
Fiziniams asmenims
Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.
Grinkiškio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 Eur 0,00 0,00 0,00 0,30 0,60 0,30 0,60 0,30 10,00 0,30 2,00 6,00 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 9,00