Lietuvos bankas

Palyginkite kredito unijų paslaugų įkainius

Mokėjimo įkainio data
Įstaiga
Paslaugos
Mažiausi įkainiai Didžiausi įkainiai
Kredito unijos Pervedimai eurais (kredito unijos viduje) Į savo sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito unijos kasoje. Mokėjimo nurodymas toje pačioje įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

Į savo sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Mokėjimo nurodymas toje pačioje įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

Į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito unijos kasoje. Mokėjimo nurodymas toje pačioje įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

Į kito kliento sąskaitą (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito unijoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

Pervedimai eurais (į kitą mokėjimo paslaugų teikėją) Neskubus (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje kredito įstaigoje, veikiančioje Lietuvoje arba kitoje EEE šalyje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Neskubus vietinis mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki jos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Neskubus tarptautinis kredito pervedimas eurais įvykdomas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

Neskubus (internetu)

Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje kredito įstaigoje, veikiančioje Lietuvoje arba kitoje EEE šalyje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Neskubus vietinis mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Neskubus tarptautinis kredito pervedimas eurais įvykdomas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

Gautų lėšų įskaitymas Lėšos, gautos kredito unijos viduje eurais

Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų kredito unijos viduje, įskaitymą į gavėjo sąskaitą.

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų eurais

Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų iš kitų kredito įstaigų, veikiančių Lietuvoje arba kitose EEE šalyse, įskaitymą į gavėjo sąskaitą.

Sąskaitos tvarkymas Sąskaitos atidarymas

Komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos atidarymą. Į šią sąskaitą gali būti gaunamos lėšos ir iš jos vykdomi mokėjimai. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už su sąskaita susietos mokėjimo kortelės išdavimą.

Sąskaitos tvarkymas (išlaidos per metus)

Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos tvarkymą. Į šią sąskaitą gali būti gaunamos lėšos ir iš jos vykdomi mokėjimai. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už su sąskaita susietos mokėjimo kortelės aptarnavimą.

Sąskaitos uždarymas

Komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos uždarymą.

Grynųjų pinigų išmokėjimas Iš savo sąskaitos kredito unijos skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą iš kliento sąskaitos kredito unijos skyriuje, pateikus mokėjimo nurodymą išmokėti grynuosius pinigus. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už pinigų išankstinį užsakymą.

Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių mokėjimo paslaugų teikėjų bankomatuose

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose, nepriklausančiuose kredito įstaigos bankomatų tinklui, kai naudojamasi debeto kortele (pvz., Visa Electron, V PAY, Maestro).

Per kredito unijos tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą iš kliento sąskaitos, naudojantis kredito unijos tarpininkų (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinklo) paslaugomis.

Grynųjų pinigų įmokėjimas Į savo sąskaitą skyriuje

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito įstaigos skyriuje į savo sąskaitą.

Per kredito unijos tarpininkų tinklą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų įmokėjimą į kliento sąskaitą, naudojantis kredito unijos tarpininkų (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinklo) paslaugomis.

Į kito asmens sąskaitą

Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito įstaigos skyriuje į kito asmens sąskaitą toje kredito įstaigoje.

Valiutos keitimas Grynaisiais pinigais (skyriuje)

Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos grynaisiais pinigais keitimo kredito įstaigos skyriuje operaciją. Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.

Debeto kortelė Išdavimas

Komisinis atlyginimas mokamas už kredito įstaigos išleistos debeto kortelės (Visa Electron, V PAY, Maestro) išdavimą.

Aptarnavimas

Metinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito įstaigos išleistos debeto kortelės (Visa Electron, V PAY, Maestro) aptarnavimą.

Įmokos už paslaugas Grynaisiais pinigais

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais skyriuje. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

Internetu

Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės programa. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

Papildoma informacija apie kredito unijas Stojamoji įmoka

Vienkartinė įmoka, mokama stojant į kredito uniją. Išstojus iš kredito unijos, stojamoji įmoka negrąžinama.

Pajinis įnašas

Kredito unijai asmens įmokama pinigų suma kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Išstojus iš kredito unijos, pajinis įnašas grąžinamas kredito unijoje nustatyta tvarka.

Veiklos teritorija

Teritorija, kurioje kredito unija teikia paslaugas.

„Achemos“ kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,14 0,30 0,15 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 1500 Eur/mėn., 0,3 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 580 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 0,14 0,52 3,77 0,00 0,29 0,00 8,69 29,00 Jonavos r., Kėdainių r., Ukmergės r., Širvintų r., Kaišiadorių r., Kauno r.
Akademinė kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,25 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 1000 Eur/d., viršijus – 0,4 proc., min. 2 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,29 Eur 0,60
Per kredito unijos tarpininkų tinklą (debeto kortele).
0,00 0,60
Per kredito unijos tarpininkų tinklą (debeto kortele).
0,00 4,34 0,00 0,20 0,00 10,00 28,96 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.
Alytaus kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 1,00 proc., min. 0,58 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 0,00 30,00 Alytaus m., Alytaus r.
Anykščių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,40 0,20 0,60 0,30 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,60 proc. 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 1 proc., min. 0,30 Eur 0,00 0,51 0,00 4,00 2,90 0,20 0,30 0,00 30,00 Anykščių m., Anykščių r., Kupiškio r., Rokiškio r., Utenos r., Molėtų r., Ukmergės r., Panevėžio r.
Aukštaitijos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 3000 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 1,00 proc., min. 0,29 Eur 0,00 Eur iki 2900 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,20 0,00 28,96 Panevėžio m., Panevėžio r.
Biržų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 1,10 0,30 1,10 0,30 0,25 0,30 0,00 5,40 (0,45 Eur/mėn.) 0,00 1,00 proc., min. 1 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 1 Eur 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., viršijus – 2 proc., min. 3 Eur 0,00 0,75 1,10 1,00 1,00 4,80 Eur (0,40 Eur/mėn.) 0,30 0,30 0,00 28,96 Biržų r., Panevėžio r., Pasvalio r., Kupiškio r., Rokiškio r.
Druskininkų kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,30 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 600 Eur/mėn., viršijus – 0,8 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,25 Eur ir 1 proc. 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,60 Eur 0,00 0,00 Eur iki 200 Eur/mėn., viršijus – 0,60 Eur 0,00 0,00 0,00 4,34 0,10 0,30 10,00 28,96 Druskininkų r., Varėnos r., Lazdijų m., Lazdijų r., Alytaus m., Alytaus r.
Kredito unija „Gargždų taupa“ Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 proc. 0,50 proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,48 28,96 Šilutės r., Klaipėdos r., Palangos r., Kretingos r., Plungės r., Rietavo r.
Kredito unija „Germanto lobis“ Pašalinti 0,00 0,00 0,80 0,20 0,80 0,20 0,30 0,30 0,00 0,00 3,00 0,00 Eur iki 1000 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,00 Eur iki 500 Eur/mėn., viršijus – 0,5 proc. 0,50 proc., min. 0,55 Eur 0,00 0,55 1,00 0,58 5,00 0,00 0,20 0,15 3,00 30,00 Telšių r., Šiaulių r., Kelmės r., Šilalės r., Plungės r., Mažeikių r., Akmenės r.
Centro kredito unija Pašalinti 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 300,00 Eur/mėn., viršijus – 0,4 proc. 0,00 0,00 0,50 0,29 0,00 20,00 30,00 Kauno m., Kauno raj., Kaišiadorių apskr.
Grigiškių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,60 0,30 0,60 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 700 Eur/mėn., 1,00 proc. – nuo 700 iki 1400 Eur/mėn., 1,50 proc. – daugiau nei 1400 Eur/mėn. 2,00 proc., min. 2,00 Eur 2,00 proc., min. 2,00 Eur 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,50 proc. viršytos sumos
Išskyrus įmokas už paskolą ir terminuotus ar kaupiamuosius indėlius.
0,30 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,50 proc. viršytos sumos 0,58 10,00 5,00 0,30 0,30 15,00
Fiziniams asmenims
30,00
Fiziniams asmenims
Vilniaus m., Vilniaus r., Trakų r.
Grinkiškio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,60 0,30 0,60 0,30 0,30 0,30 0,00 2,90 0,00 0,00 Eur iki 400 Eur/mėn., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 300 Eur/mėn., 1 proc. viršytos sumos 0,00 0,60 0,00 4,34 6,00 Eur (0,50 Eur/mėn.) 0,30 0,30 2,90 28,96 Radviliškio r., Kelmės r., Raseinių r., Pakruojo r., Kėdainių r., Panevėžio r.
Ignalinos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,25 0,25 0,80 0,25 0,15 0,15 0,00 3,60 0,00 0,00 Eur iki 1500 Eur/d., 0,60 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 145 Eur/d., 1,00 proc. viršytos sumos 1,00 proc. min 0,70 Eur 0,10 proc. min 1,00 Eur
Monetomis ir centais: 3,50 proc. min 1,00 Eur
1,00 proc. min 0,70 Eur 0,10 proc. min 1,00 Eur
Monetomis ir centais: 3,50 proc. min 1,00 Eur
3,00 0,00 2,90 0,10 0,25 0,00 30,00 Ignalinos r., Švenčionių r., Zarasų r., Utenos r., Visagino m.
Kredito unija „Jonavos žemė“ Pašalinti 0,00 0,00 0,45 0,40 0,80 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 100 Eur/d., 0,5 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 290 Eur/mėn., 1 proc., min. 0,29 Eur viršytos sumos 0,00 Eur iki 500 Eur/d., 0,2 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 500 Eur/d., 0,2 proc. viršytos sumos 0,50 8,00 3,00 0,15 0,40 6,00 30,00 Jonavos r., Kauno r., Ukmergės r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Širvintų r.
Joniškio kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,30 0,14 1,00 arba 2,00
1,00 Eur Joniškio KU nariams, 2,00 Eur - ne nariams
0,14 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 iki 500,00 Eur/mėn, viršijus – 0,5 proc. 0,00 iki 200,00 Eur/mėn., viršijus - 1 proc. 0,00 0,00 4,34 2,89 0,20 arba 0,40 Eur
0,20 Eur – nariams, 0,40 Eur – ne nariams.
0,14 2,89 28,90 Joniškio r.
Jurbarko kredito unija Pašalinti 0,29 0,00 0,29 0,25 1,00 0,25 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,50 proc., min. 0,58 Eur 1,00 proc., min. 0,58 Eur 1,00 proc., min. 0,58 Eur 0,00 0,58 0,29 0,58 4,50 3,00 0,20 0,25 14,48 30,00 Jurbarko r., Tauragės r., Raseinių r., Kauno r., Šakių r., Pagėgių r.
Kaišiadorių kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 868,86 Eur/d., 0,1 proc. viršytos sumos 0,00 Eur iki 434,43 Eur/mėn, viršijus – 2 proc., min. 2,90 Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 28,96 Kaišiadorių r., Elektrėnų r., Kauno m., Kauno r., Širvintų r.
Kauno kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,20 0,10 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eur iki 500 Eur/d., viršijus - 0,40 proc., min. 1 Eur 0,00 0,00 0,30 0,00 0,26 0,50 0,20 15,00 30,00 Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Jonavos r., Kėdainių r., Raseinių r., Jurbarko r., Kazlų Rūdos r., Šakių r., Prienų r.
Kauno arkivyskupijos kredito unija Pašalinti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,20 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 iki 300 Eur, viršijus – 0,6 proc., min. 0,58 Eur
Pensijos, atlyginimai, stipendijos – nemokamai.
0,00 iki 300 Eur, viršijus – 1 proc. Lietuvoje, 1,5 proc. kitose EEE šalyse
Pensijos, atlyginimai, stipendijos – nemokamai.
0,00 Eur iki 289,62 Eur/mėn., 0,6 proc. viršytos sumos 0,00 iki 2000 Eur, viršijus – 0,2 proc. 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,20 10,00