Lietuvos bankas
2019-03-22
11

„Nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos televizija SVT įvardijo kaip galimus pinigų plovimo įrankius, nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientais. Lietuvos bankas padės Švedijos ir kitų Baltijos šalių institucijoms tęsti tyrimą dėl pinigų plovimo atvejų. Tolesnius veiksmus, įskaitant tyrimo eigą ir kryptį, derinsime su Švedijos, Estijos ir Latvijos priežiūros institucijomis, teiksime jiems visą įmanomą pagalbą. Po 2017 m. pabaigoje atlikto tyrimo ir poveikio priemonės Lietuvos „Swedbank“ žymiai sustiprino pinigų plovimo prevenciją, o mes nuolat stebime padėtį“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius. 

Lietuvos bankų rinka išsiskiria savo specifika – itin mažu nerezidentų skaičiumi, o tai yra svarbus riziką mažinantis veiksnys. Nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5 proc., paskolos – 1,8 proc. visų indėlių.

Lietuvoje pinigų plovimas nebuvo, nėra ir nebus toleruojamas. Lietuvos komerciniai bankai ir kiti finansų rinkos dalyviai buvo, yra ir bus nuolat inspektuojami, jie privalo teikti informaciją, kaip laikosi pinigų plovimo prevencijos, už prasižengimus yra baudžiami ir tokie atvejai viešinami.

Pinigų plovimo prevencijos teisinis reguliavimas pastaraisiais metais sparčiai tobulėjo ir Europoje, ir Lietuvoje – pavyzdžiui, smarkiai griežtėjo reikalavimai pažinti savo klientą, 2017 m. už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus įstatyme nustatytos didelės baudos: įstaigai – iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų, jos vadovui – iki 5 mln. eurų. Stiprėjo ir pati priežiūra – griežtėjo ir bankų ar kitų prižiūrimų finansų įstaigų Lietuvos bankui pateikiamos informacijos kiekybės ir kokybės reikalavimai.

Lietuvos bankas skiria ypatingą dėmesį pinigų plovimo prevencijai ir imasi visų priemonių, kurios yra jo atsakomybė: tikrina, ar finansų įstaigų įdiegtos prevencijos priemonės (procedūros, dokumentai, vidaus tvarkos, personalo žinios ir kompetencija, informacinių technologijų sprendimai) pakankamos ir atitinka teisės aktų reikalavimus, konsultuoja rinkos dalyvius šiuo klausimu.

Lietuvos bankas stiprina pinigų plovimo prevencijos priežiūrą: įsteigė du atskirus naujus skyrius, investuoja į aukštų technologijų priemones, leisiančias efektyviau analizuoti duomenis ir valdyti rizikas.