Lietuvos bankas
2021-12-20
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2021 m. spalio mėn. pastebimai spartėjo ir sudarė 7,7 proc. Augimo tempo spartėjimą lėmė spalio mėn. prie „OP Corporate Bank“ prijungta lizingo paslaugas verslui teikusi antrinė grupės įmonė „OP Finance“. Kartu įvertinant ir šio veiksnio įtaką, paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas 2021 m. spalio mėn. sudarytų 10,5 proc. Būsto ir vartojimo paskolų palūkanų normos nepakito, o įmonių paskolų – šiek tiek padidėjo. Namų ūkių ir įmonių turimų indėlių suma per mėnesį padidėjo atitinkamai 1,6 ir 0,1 proc.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, didėjo trečią mėnesį iš eilės (5,4 %, žr. 1 pav.). Kartu įvertinant vienkartinio pobūdžio lizingo paskolų portfelio prijungimą prie „OP Corporate Bank“, įmonių paskolų portfelis per metus padidėjo 11,3 proc. Šio portfelio dydis spalio mėn. sudarė 8,7 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 8,3 proc. (pašalinus vienkartinių veiksnių įtaką augimas sudarė 2,7 %). Palyginti su mažiausia pastarųjų dvejų metų portfelio verte, užfiksuota 2021 m. vasario mėn., įmonių paskolų portfelis padidėjo 16,1 proc. (pašalinus vienkartinių veiksnių įtaką augimas sudarė 10,1 %). Grynasis naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas spalio mėn. buvo 51,5 proc. didesnis nei prieš metus, 3,8 proc. didesnis nei praėjusį mėnesį ir 180,1 proc. didesnis nei 2019 m. spalio mėn. Palyginti su vidutiniu mėnesio srautu 2020 ir 2019 m., spalio mėn. tikrų naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas buvo atitinkamai 129,7 ir 78,7 proc. didesnis, o palyginti su vidutiniu 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. srautu – 58,8 proc. didesnis (žr. 2 pav.). Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su rugsėjo mėn., nepakito ir siekė 185,1 mln. Eur.

Spalio mėn. būsto paskolų portfelis išlaikė spartų augimo tempą, o naujų būsto paskolų srautas vėl ėmė augti sparčiau. Paskolų namų ūkiams portfelis spalio mėn. buvo 9,3 proc. didesnis nei prieš metus. Prie to labiausiai prisidėjo būsto paskolos, kurių portfelio metinis augimas sudarė 11,2 proc. (žr. 1 pav.). Grynasis naujų būsto paskolų srautas per metus ūgtelėjo 14,1 proc. ir buvo 50,3 proc. didesnis nei vidutinis 2020 m. srautas (žr. 2 pav.) – palyginti su 2021 m. rugsėjo mėn., padidėjo 12,5 proc. Būsto paskolų, dėl kurių buvo persitarta, skaičius spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 7,6 proc. ir iš viso sudarė 19,9 mln. Eur. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis 2021 m. spalio mėn. buvo 0,7 proc. didesnis nei prieš metus, o grynasis naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas buvo 16,8 proc. didesnis nei prieš metus.

Būsto paskolų palūkanų normos 2021 m. spalio mėn. nepakito, o įmonių ir namų ūkių vartojimo paskolų – šiek tiek padidėjo (žr. 3 pav.). 2021 m. spalio mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,6 proc. – 0,1 proc. punkto daugiau nei rugsėjo mėn. Metinis įmonių paskolų palūkanų vidurkis minimu laikotarpiu sudarė 2,8 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos spalio mėn. sudarė 2,1 proc. ir nuo rugsėjo mėn. nepakito, o jų metinis slenkamasis vidurkis siekė 2,2 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma spalio mėn. sudarė 8,1 proc. (0,1 proc. p. daugiau nei rugsėjo mėn.), o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – 8,2 proc. (buvo 0,3 proc. p. mažesnis nei prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, spalio mėn. sumažėjo 1,6 proc. punkto ir sudarė 3,7 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis buvo 5,1 proc. – per metus jis sumažėjo 0,2 proc. punkto.

Namų ūkių ir įmonių indėlių bankuose suma spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., šiek tiek padidėjo. Namų ūkių indėliai bankuose spalio mėn. siekė 19,9 mlrd. Eur ir per mėnesį padidėjo 1,6 proc. Metinis indėlių augimo tempas spalio mėn. šiek tiek sumažėjo ir sudarė 16,8 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 2,9 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams augant sparčiau nei paskoloms, paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 3,9 proc. punkto ir sudarė 60,3 proc., tačiau pastaraisiais mėnesiais beveik nepakito (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma bankuose per spalio mėn. padidėjo 0,1 proc. ir siekė 9,3 mlrd. Eur. Įmonių indėlių metinis augimo tempas pastebimai sulėtėjo ir spalio mėn. sudarė 6,5 proc. (žr. 4 pav.), o įmonių sukauptų indėlių suma buvo 0,6 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Pinigų finansų įstaigų1 (PFĮ) ne finansų įmonių paskolų portfeliui ėmus sparčiau didėti dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo, o įmonių indėlių sumai didėjant lėčiau, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus padidėjo 3,9 proc. punkto – iki 92,6 proc. (žr. 6 pav.).

1Bankų ir kredito unijų.

PFĮ paskolų atskiriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai, proc.

2021 m. spalio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

Tikrų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, proc.

2021 m. spalio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

2021 m. spalio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. spalio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. spalio mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras