Lietuvos bankas
2021-11-11
11

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2021 m. rugsėjo mėn. reikšmingai nepakito ir sudarė 5,8 proc. Augimo tempą palaikė ir toliau vis sparčiau augantis namų ūkių būsto paskolų portfelis ir atsigaunantis ne finansų įmonių paskolų portfelio augimo tempas. Būsto paskolų palūkanų normos nepakito, o įmonių ir namų ūkių vartojimo paskolų – sumažėjo. Namų ūkių turimų indėlių suma per mėnesį padidėjo 0,9, o įmonių indėlių suma sumažėjo 1,2 proc.

Naujausius duomenis komentuoja Finansinio stabilumo departamento vyresnysis ekonomistas Vaidotas Šumskis

Paskolų privačiajam ne finansų sektoriui portfelio metinis augimas per 2021 m. rugsėjo mėn. reikšmingai nepakito ir sudarė 5,8 proc. Augimo tempą palaikė ir toliau vis sparčiau augantis namų ūkių būsto paskolų portfelis ir nuosaikiai tebeaugantis ne finansų įmonių paskolų portfelis.

Paskolų įmonėms portfelis, palyginti su buvusiu prieš metus, didėjo antrą mėnesį iš eilės (1,2 %, žr. 1 pav.). Šio portfelio dydis rugsėjo mėn. sudarė 8 mlrd. Eur ir, palyginti su mažiausia pastarųjų dvejų metų portfelio verte, užfiksuota 2021 m. vasario mėn., padidėjo 7,2 proc. Grynasis naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas rugsėjo mėn. buvo daugiau nei dvigubai (111,9 %) didesnis nei prieš metus, 129,9 proc. didesnis nei 2021 m. rugpjūčio mėn. ir 164,5 proc. didesnis nei 2019 m. rugsėjo mėn. Palyginti su vidutiniu mėnesio srautu 2020 ir 2019 m., rugpjūčio mėn. tikrų naujų paskolų ne finansų įmonėms srautas buvo atitinkamai 121,2 ir 72,1 proc. didesnis, o palyginti su vidutiniu 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. srautu – 52,9 proc. didesnis (žr. 2 pav.). Tokį įmonių paskolų srauto augimą lėmė kelių pavienių didelės apimties paskolų suteikimas per ataskaitinį laikotarpį. Persvarstytų įmonių paskolų srautas, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 12,5 proc. ir siekė 185,0 mln. Eur.

Rugsėjo mėn. būsto paskolų portfelis toliau augo sparčiausiu tempu nuo 2009 m., o naujų būsto paskolų srautas vėl ėmė didėti. Paskolų namų ūkiams portfelis rugsėjo mėn. buvo 9,1 proc. didesnis nei prieš metus. Prie to labiausiai prisidėjo būsto paskolos, kurių portfelio metinis augimas sudarė 11,3 proc. (žr. 1 pav.). Grynasis naujų būsto paskolų srautas per metus ūgtelėjo 18,6 proc. ir buvo 33,6 proc. didesnis nei vidutinis 2020 m. srautas (žr. 2 pav.) – palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 4,7 proc. Būsto paskolų persitarimų skaičius rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 1,1 proc. ir iš viso sudarė 18,5 mln. Eur. Vartojimo ir kitų paskolų portfelis 2021 m. rugsėjo mėn. buvo 0,4 proc. mažesnis nei prieš metus, o grynasis naujų vartojimo ir kitų paskolų srautas buvo 21,5 proc. didesnis nei prieš metus.

Būsto paskolų palūkanų normos 2021 m. rugsėjo mėn. nepakito, o įmonių ir namų ūkių vartojimo paskolų – sumažėjo (žr. 3 pav.). 2021 m. rugsėjo mėn. vidutinė naujų paskolų ne finansų įmonėms palūkanų norma sudarė 2,5 proc. (2020 m. palūkanų normų vidurkis – 3,0 %) – 0,4 proc. punkto mažiau nei rugpjūčio mėn. Metinis įmonių paskolų vidurkis minimu laikotarpiu sudarė 2,8 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Vidutinės naujų būsto paskolų palūkanų normos rugsėjo mėn. sudarė 2,1 proc. ir nuo rugpjūčio mėn. nepakito, o jų metinis slenkamasis vidurkis siekė 2,2 proc. ir buvo 0,2 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujų vartojimo paskolų vidutinė palūkanų norma rugsėjo mėn. sudarė 8,0 proc. (0,6 proc. p. mažiau nei rugpjūčio mėn.), o slenkamasis metinis palūkanų vidurkis – 8,3 proc. (buvo 0,3 proc. p. mažesnis nei prieš metus). Naujų paskolų kitiems nei būsto įsigijimo ar vartojimo tikslams palūkanų norma, pasižyminti dideliu kintamumu, rugsėjo mėn. sumažėjo 1,9 proc. punkto ir sudarė 5,3 proc. Metinis paskolų kitiems tikslams palūkanų slenkamasis vidurkis buvo 5,1 proc. – per metus jis sumažėjo 0,2 proc. punkto.

Namų ūkių indėlių bankuose suma rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo, o ne finansų įmonių indėlių suma per tą patį laikotarpį šiek tiek sumažėjo. Namų ūkių indėliai bankuose rugsėjo mėn. siekė 19,6 mlrd. Eur. Metinis indėlių augimo tempas rugsėjo mėn. beveik nepakito ir sudarė 18,2 proc. (žr. 4 pav.), o bendra indėlių suma buvo 3,0 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Namų ūkių indėliams augant sparčiau nei paskoloms, paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 4,9 proc. punkto ir sudarė 60,8 proc., tačiau pastaraisiais mėnesiais beveik nepakito (žr. 6 pav.). Ne finansų įmonių indėlių suma bankuose per rugsėjo mėn. sumažėjo 1,2 proc. ir siekė 9,3 mlrd. Eur. Įmonių indėlių metinis augimo tempas lėtėjo 9 mėn. iš eilės ir rugsėjo mėn. sudarė 15,4 proc. (žr. 4 pav.), o įmonių sukauptų indėlių suma ir toliau buvo 1,2 mlrd. Eur didesnė nei prieš metus (žr. 5 pav.). Pinigų finansų įstaigų[1] (PFĮ) ne finansų įmonių paskolų portfeliui pastaruosius porą metų (iki 2021 m. liepos mėn.) vis mažėjant, o įmonių indėlių sumai didėjant, įmonių paskolų ir indėlių santykis per metus sumažėjo 12,1 proc. punkto – iki 85,6 proc., tačiau pastaraisiais mėnesiais dėl atsigaunančio įmonių kreditavimo ir lėtesnio įmonių indėlių augimo šis santykis šiek tiek padidėjo (žr. 6 pav.).

 PFĮ paskolų atskiriems sektoriams portfelio ir srauto metiniai pokyčiai (procentais)

2021 m. rugsėjo mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

Tikrų naujų PFĮ paskolų atskiriems sektoriams palūkanų normos, proc.   

2021 m. rugsėjo mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras

[1] Bankų ir kredito unijų

 

2021 m. rugsėjo mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. rugsėjo mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras2021 m. rugsėjo mėn. kredito ir indėlių duomenų komentaras