Lietuvos bankas

2022 m. įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Eil.

nr.

Rinkos dalyviai

Įmokų bazė

Lietuvos banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2022 m.

Įmokų sumų prognozė 2022 m., tūkst. Eur

1.

Kredito įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,01445 %

4 654,0*

2.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,004845 %

450,0*

3.

Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma

0,01125 %

70,5*

4.

Elektroninių pinigų įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

2 668,0

5.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

6.

Mokėjimo įstaigos

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

237,0

7.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,585 %

3,0

8.

Draudimo ir perdraudimo įmonės; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,221 %

1 070,0*

9.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,111 %

627,0*

10.

Finansų maklerio įmonės

Metinės pajamos

0,27 %

27,0

11.

Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės pajamos

0,135 %

1,0

12.

Valdymo įmonės, investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonėms, ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomų neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų grynųjų aktyvų vertė

0,045 %

178,0

Valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertė

0,018 %

 

247,0

13.

Reguliuojamos rinkos operatoriai

19 549 Eur

20,0

14.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

27 000 Eur

15.

Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

781 Eur

20,0

16.

Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

391 Eur

2,0

17.

Draudimo brokerių įmonės

391 Eur

39,0*

18.

Finansų patarėjo įmonės

391 Eur

1,0

19.

Valiutos keityklų operatoriai

391 Eur

8,0

20.

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai

2 700 Eur

45,0*

21.

Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma

0,01125 %

0,4*

22.

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

2 700 Eur

21,6*

23.

Nepriklausomi kredito tarpininkai

195 Eur

0,9*

24.

Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai

195 Eur

2,5*

25.

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo filialas

 

13 500 Eur

14,0

26.

Finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai

 

195 Eur

27.

Lyginamojo indekso administratorius

 

195 Eur

28.

Informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai

 

195 Eur

29.

Prižiūrimi duomenų teikėjai

 

195 Eur

30.

Nacionalinės plėtros įstaigos

 

1 800 Eur

5,0

  Iš viso:      10 411,9

Draudimo sektoriaus finansų rinkos dalyvių įmokos 2021 m. viršijo šio sektoriaus dalyvių priežiūros kaštus 55 tūkst., o kredito sektoriaus finansų rinkos dalyvių įmokos – 45 tūkst. Eur. Dėl to abiejų šių sektorių visų finansų rinkos dalyvių 2022 m. įmokos, kaip numatyta Apraše, bus sumažintos proporcingai jų įmokos dydžiui (lentelėje žvaigždute (*) pažymėtų finansų rinkos dalyvių grupių). Kitų finansų rinkos sektorių dalyvių įmokų dydžiai nesikeis ir bus tokie, kokius Lietuvos banko valdyba nustatė 2021 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. 03-164 „Dėl prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžių 2022 metams patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-25