Lietuvos bankas

2024 m. įmokų dydžiai ir įmokų sumų prognozė pagal prižiūrimų finansų rinkos dalyvių grupes

Eil. nr.

Rinkos dalyviai

Įmokų bazė

Lietuvos banko nustatytas maksimalus įmokų dydis 2024 m.

Įmokų sumų prognozė 2024 m., tūkst. Eur

1.

Kredito įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,014 45 %

7 043,0

2.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų užsienio bankų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Vidutinis metinis turtas

0,004 845 %

519,0

3.

Vartojimo kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų vartojimo kreditų suma

0,011 25 %

103,0

4.

Elektroninių pinigų įstaigos; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 %

2 598,0

5.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų elektroninių pinigų įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su elektroninių pinigų leidimu ir (arba) mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 %

6.

Mokėjimo įstaigos

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 %

597,0

7.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų mokėjimo įstaigų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės su mokėjimo paslaugų teikimu susijusios pajamos

0,65 %

9,0

8.

Draudimo ir perdraudimo įmonės; kitose negu Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,221 %

 1 523,0

9.

Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų draudimo ir perdraudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Draudimo ir perdraudimo įmokos pagal Lietuvos Respublikoje sudarytas sutartis

0,111 %

849,0

10.

Finansų maklerio įmonės

Metinės pajamos

0,3 %

70,0

11.

Kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse licencijuotų finansų maklerio įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Metinės pajamos

0,15 %

1,0

111.

Pagrindinės sandorio šalys

25 000 Eur

12.

Valdymo įmonės, investicinės bendrovės, kurių valdymas neperduotas valdymo įmonėms, ir šių subjektų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje

Valdomų neprofesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų grynųjų aktyvų vertė

0,045 %

 

600,0

Valdomų informuotiesiems ir profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų grynųjų aktyvų vertė

0,018 %

 

13.

Reguliuojamos rinkos operatoriai

21 721 Eur

22,0

14.

Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas

30 000 Eur

15.

Emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

868 Eur

22,0

16.

Emitentai, kurių ne nuosavybės vertybiniai popieriai įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir kurių priežiūrą atlieka Lietuvos bankas

434 Eur

4,0

17.

Draudimo brokerių įmonės

391 Eur

41,0

18.

Finansų patarėjo įmonės

434 Eur

1,0

19.

Valiutos keityklų operatoriai

434 Eur

9,0

20.

Sutelktinio finansavimo platformos operatoriai arba sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai

2 700 Eur

35,0

21.

Kredito davėjai, išskyrus kredito įstaigas ir jų filialus Lietuvos Respublikoje

Vidutinė metinė likusi grąžinti išmokėtų kreditų suma

0,011 25 %

1,0

22.

Tarpusavio skolinimo platformos operatoriai

2 700 Eur

22,0

23.

Nepriklausomi kredito tarpininkai

195 Eur

 

3,0

24.

Nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai

195 Eur

3,0

25.

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo filialas

 

15 000 Eur

15,0

26.

Finansų maklerio įmonės priklausomi tarpininkai

 

217 Eur

2,0

27.

Lyginamojo indekso administratorius

 

217 Eur

28.

Informacijos apie sandorius paslaugų teikėjai

 

217 Eur

29.

Prižiūrimi duomenų teikėjai

 

217 Eur

30.

Nacionalinės plėtros įstaigos

 

2 000 Eur

2,0

31.

Mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, finansų kontroliuojančiosios bendrovės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje

 

 

4 500 Eur

14,0

32.

Padengtųjų obligacijų bendrovės

1 000

-

33.

Pakeitimo vertybiniais popieriais bendrovės

1 000

-

34.

Pakeitimo vertybiniais popieriais iniciatoriai

1 000

-

35.

Pakeitimo vertybiniais popieriais rėmėjai

1 000

-

36.

Pirminiai skolintojai

1 000

-

37.

Trečiosios šalys, tikrinančios pakeitimo vertybiniais popieriais atitiktį paprastiems, skaidriems ir standartizuotiems kriterijams

1 000

-

38.

Kiti Europos asmeninės pensijos produkto teikėjai ir Europos asmeninės pensijos produkto platintojai, kai jie išleidžia ir (arba) platina tokius produktus, kurie nepatenka į šiame priede nurodytą įmokų bazę

1 000

 

Iš viso

 

 

14 107,0

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-30