Lietuvos bankas

Vykdydami įsipareigojimą didinti skaitmeninimą ir stiprinti komunikaciją bei skaidrumą bankų sektoriuje vykdant priežiūros procesus, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) sukūrė Informacijos valdymo sistemos portalą (angl. Information Management System Portal, IMAS Portal; toliau – IMAS portalas), skirtą teikti paraiškas dėl sisteminės svarbos bankų vadovų kompetencijų ir tinkamumo vadovaujantis Europos Centrinio Banko Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (toliau – BPM pagrindų reglamentas)[1] 93 ir 94 straipsniais, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 34 straipsniu ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“.

Naudojimasis IMAS portalu nekeičia teisinės aplinkos, pagal kurią ECB ir Lietuvos bankas bendradarbiauja komunikuodami su prižiūrimomis institucijomis, ir jokiu būdu nekeičia teisinės atsakomybės paskirstymo tarp ECB ir Lietuvos banko. Pagalba el.paštu: tl.bl@troppuS_latroP

[1]     2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).

Norėdami pereiti į IMAS portalo svetainę, spauskite paveiksliuką žemiau

IMAS portalas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28