Lietuvos bankas

Vykdome grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėseną tikrindami, kaip grynųjų pinigų tvarkytojai laikosi jų veiklą reglamentuojančių Europos Sąjungos, Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko teisės aktų.

Atliekame planuotus ir neplanuotus grynųjų pinigų tvarkytojų patikrinimus. 2021 m. numatomų patikrinimų planas (93.5 KB ). Planas patvirtintas Grynųjų pinigų departamento direktoriaus potvarkiu (89.7 KB ).

Plačiau apie grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėseną žr. Grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenos tvarkos apraše (404.2 KB ), patvirtintame Lietuvos banko valdybos 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-19