Lietuvos bankas

Finansų patarėjo įmonės privalo apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 29 000 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir 145 000 Eur visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Finansų patarėjo įmonės privalo turėti draudimo apsaugą visą savo veiklos laikotarpį.

Finansų patarėjo įmonėms nėra taikomi minimalaus kapitalo reikalavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24