Lietuvos bankas

Lietuvos banke nagrinėjami kreipimaisi dėl norminių visuomenei svarbių teisės aktų priėmimo, atitinkantys Peticijų konstituciniame įstatyme nustatytus reikalavimus ir pateikti Peticijų nagrinėjimo Lietuvos banke tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

Gautas kreipimasis užregistruojamas Lietuvos banko dokumentų registravimo tvarka. Gavus kreipimąsi (peticiją) sudaroma komisija ir apie kreipimosi užregistravimą ir perdavimą komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi užregistravimo dienos pranešama pareiškėjui arba jo atstovui, nurodant Lietuvos banke gauto kreipimosi registracijos numerį ir datą. Peticijų komisijos darbą reglamentuoja Lietuvos banko peticijų komisijos darbo reglamentas.

Kreipimasis turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir Lietuvos bankui pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

Kreipimusis Lietuvos bankui galite pateikti pasinaudodami pavyzdine kreipimosi forma.

  Atsisiųsti peticijos formą 

Peticijos pateikimo būdai:

 • el. forma (pildyti apačioje)
 • el. paštu [email protected]
 • https://epristatymas.lt
 • siunčiant laišką adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius
 • įdedant laišką į Lietuvos banko korespondencijai skirtą dėžę, esančią Totorių g. 4, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
 • Galiojantis el. pašto adresas
 • Prisekite failą. Jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą
  Galimi failo tipai: pdf.
  Pasirinkti (5)