Lietuvos bankas

Finansų maklerio įmonėms nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  • Minimalūs pradinio kapitalo reikalavimai:

A kategorijos finansų maklerio įmonėms  – 750 000 Eur. FMĮ gali teikti visas investicines paslaugas ir (arba) vykdyti investicinę veiklą, nurodytas Lietuvos Respublikos (LR) finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalyje.

B kategorijos finansų maklerio įmonėms – 150 000 Eur. FMĮ gali teikti visas investicines paslaugas, nurodytas LR finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1, 2, 4, 5, 7, 8 ir 9 punktuose, ir turi teisę saugoti klientų pinigus arba finansines priemones.

C kategorijos finansų maklerio įmonėms – 75 000 Eur. FMĮ gali teikti visas investicines paslaugas, nurodytas LR finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 26 dalies 1, 2, 4, 5 ir 7 punktuose.

  • Minimalūs nuosavų lėšų reikalavimai

1 klasės FMĮ (kredito įstaigoms priskiriamos finansų maklerio įmonės) taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimai.

2 klasės FMĮ (kitos finansų maklerio įmonės) nuosavas lėšas sudaro didesnis iš šių dydžių:

  • pridėtinių išlaidų reikalavimas – jis apskaičiuojamas Reglamento (EU) 2019/2033 13 straipsnyje nustatyta tvarka;
  • minimalus pradinio kapitalo reikalavimas;
  • K veiksnių kapitalo reikalavimas: jis susideda iš rizikos klientui, rinkai ir pačiai įmonei kapitalo poreikio – jis apskaičiuojamas Reglamento E(U) 2019/2033 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

3 klasės FMĮ (mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios finansų maklerio įmonės) nuosavas lėšas sudaro didesnis iš šių dydžių: 

  • pridėtinių išlaidų reikalavimas – jis apskaičiuojamas Reglamento (EU) 2019/2033 13 straipsnyje nustatyta tvarka;
  • minimalus pradinio kapitalo reikalavimas.
  • Minimalūs likvidumo reikalavimai

Finansų maklerio įmonės turi turėti pakankamai likvidžiojo turto, kurio suma turi būti didesnė nei trečdalis įmonės pastovių pridėtinių išlaidų reikalavimo, kaip tai nurodyta Reglamento (ES) 2019/2033 43 straipsnyje

  • Kiti reikalavimai

Finansų maklerio įmonės, atsižvelgiant į klasę, kuriai priskiriamos turi laikytis kitų Reglamente (ES) 2019/2033 ir LR finansinių priemonių rinkų įstatyme nurodytų reikalavimų.

 

             

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-10