Lietuvos bankas

Kiekvieną ketvirtį FMĮ teikiamos ataskaitos:

  • finansinės būklės ataskaita, FA1 forma;
  • nebalansinė ataskaita, FA2 forma;
  • pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita, FA3 forma;
  • paslaugų ir komisinių pajamų ataskaita, FA4 forma;
  • veiklos ataskaita.

2 klasės FMĮ kiekvieno ketvirčio, 3 klasės FMĮ metines priežiūrai skirtas ataskaitas teikia Reglamente (ES) 2021/2284 nustatyta tvarka ir terminais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-02