Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
549300W61 RSOISRXVEOT

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Suomijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Eerikinkatu 27, Fl-00180 , Helsinkis

Adresas:
Eerikinkatu 27, Fl-00180 , Helsinkis