Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000372

Įmonės kodas: 156713099

LEI kodas: 259400MHFYGIHSA29U63

Kitos šalies suteiktas kodas: 259400MHFYGIHSA29U63

Licencijų sąrašas:
B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Administracijos vadovas (-ė): Virgilijus Vaiškūnas

Kategorija: LR licencijuota finansų maklerio įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Vykinto g. 14, LT-08117, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Vykinto g. 14, LT-08117, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 272 3798, Faks. Nr. (8 5) 272 1465

El. paštas: [email protected]