Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 304955295

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas ( galioja nuo: 2019-03-18 )

Administracijos vadovas (-ė): Igorius Pancerevas

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Konstitucijos pr. 15-94, LT-09319, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 15-94, LT-09319, Vilnius

Mob. nr. 861131863

El. paštas: [email protected]