Lietuvos bankas
0-logo-default

Įmonės kodas: 304973927

Leidimai:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas ( galioja nuo: 2019-11-18 )

Administracijos vadovas (-ė): Šarūnas Šiugžda

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius

Mob. nr. 8682 57244

El. paštas: [email protected]