Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
259400XGGIASU8WOO21

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Lenkijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Al.Jana Pawla II 24, 00-133, Warszawa

Adresas:
Al.Jana Pawla II 24, 00-133, Warszawa