Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
529900EH687P3XBINW58

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Lichtenšteino Kunigaikštystė

Adresas korespondencijai gauti:
Städtle 28 , 9490, Vaduz

Adresas:
Städtle 28 , 9490, Vaduz