Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000371

Įmonės kodas: 124815377

LEI kodas: 549300D1777S8BEGUJ59

Kitos šalies suteiktas kodas: 549300D1777S8BEGUJ59

Licencijų sąrašas:
Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Tadas Gudaitis

Kategorija: LR licencijuota valdymo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Konstitucijos pr. 20A, LT-09321, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 20A, LT-09321, Vilnius

Tel. Nr. 1844, (8 5) 268 4444, Faks. Nr. (8 5) 268 4819

El. paštas: [email protected]