Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
Stora Enso Försäkringsaktiebolag

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Švedijos Karalystė

Adresas:
791 80 Falun, Sweden