Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
50103846821

Kategorija:
ES/EEE kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkas

Šalis:
Latvijos Respublika