Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
969500PB3BNOWIF01832

Kategorija:
ES/EEE perdraudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Prancūzijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
5 Avenue Kléber, 75795 , Paryžius

Adresas:
5 Avenue Kléber, 75795 , Paryžius

Tel. Nr. +33 1 58 44 70 00