Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
LEI 3912002AKZSFE3SEHP95

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Vokietijos Federacinė Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Strohgaustrasse 5, 73765, Neuhausen auf den Fildern

Adresas:
Strohgaustrasse 5, 73765, Neuhausen auf den Fildern