Lietuvos bankas

LEI kodas:
529900ODI3047E2LIV03

Kategorija:
ES/EEE bankas, teikiantis paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Suomijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsinki

Adresas:
Hamnbanegatan 5, 00020 NORDEA, Helsinki

El. paštas:
[email protected]

Veiklų lentelė pagal MiFID 2

Investicinės paslaugos ir veikla Pagalbinės paslaugos:
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finansinės priemonės
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11