Lietuvos bankas

Įmonės kodas: 302564383

Kontaktinis: Giedrius Karsokas

Kategorija: Emitentas, kurio nuosavybės VP įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 , Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 , Vilnius

Tel. Nr. +370 5 278 2777; +370 5 278 2361, Mob. nr. +370 613 19977, Faks. Nr. +370 5 272 3986

El. paštas: [email protected]