Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
11272419

Kategorija:
ES/EEE kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkas

Šalis:
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė