Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
500486915

Kategorija:
ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Prancūzijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
14 rue de la Beaune, 93100, MONTREUIL

Adresas:
14 rue de la Beaune, 93100, MONTREUIL

Tel. Nr. +33 148181932, Faks. Nr. + 33 955 108 611

El. paštas:
[email protected]