Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
N/A

Kategorija:
ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Prancūzijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
112, avenue Kleber, 75784, Paris CEDEX 16

Adresas:
112, avenue Kleber, 75784, Paris CEDEX 16

Tel. Nr. +33 156 434673

El. paštas:
[email protected]