Lietuvos bankas

Šalis:
Švedijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
106 50 , Stockholm

Adresas:
106 50 , Stockholm