Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000265

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.moterutaupa.lku.lt

Įmonės kodas:
212046420

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Savanorių pr. 292B, LT-49454, Kaunas

Adresas:
Savanorių pr. 292B, LT-49454, Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 32 44 57, Faks. Nr. (8 37) 32 44 57

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2017-05-15 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 34 straipsnio 1 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų 3 punktas ir 4.1 papunktis, , Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų 3 punktas ir 4.1 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 201 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“ 2 punktas