Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: 556737-0431

Kategorija: ES/EEE bankas, teikiantis paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Švedijos Karalystė

Adresas:
Sveavagen 46, 111 34, Stockholm

Adresas korespondencijai gauti:
Sveavagen 46, 111 34, Stockholm

Tel. Nr. +46728558840

El. paštas: [email protected]

Veiklų lentelė pagal MiFID 2

Investicinės paslaugos ir veikla Pagalbinės paslaugos:
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Finansinės priemonės
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11