Lietuvos bankas
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė "OMX Baltic Benchmark Fund" (F027)
Suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“ (I131)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“ (I154)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Debt Fund“ (I054)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Alternative Energy Fund II“ (I187)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Alternative Lenders and Fintech Fund“ (I188)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund" (I083)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" (I039)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Nter Private Equity Fund I" (I048)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION RE Income Fund I" (I037)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“ (I155)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Social Infrastructure Fund“ (I118)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION London Property Fund" (I019)
Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai