Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000486

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2018-12-20 )

www.google.com/contact/

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Jogailos g. 4, 01116, Vilnius

Adresas:
Jogailos g. 4, 01116, Vilnius

Tel. Nr. +37080031469

El. paštas:
[email protected]