Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: N/A

Kategorija: ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Adresas:
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg

Adresas korespondencijai gauti:
8A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg

Tel. Nr. +352 46 66 67 283, Faks. Nr. +352 22 13 57

El. paštas: [email protected]