Lietuvos bankas

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kitos šalies suteiktas kodas:
63540039BXZL8247B421

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Airija

Adresas korespondencijai gauti:
3rd Floor, Huguenot House 35-38 St Stephens Green, 2, Dublin 2

Adresas:
3rd Floor, Huguenot House 35-38 St Stephens Green, 2, Dublin