Lietuvos bankas

Šalis:
Švedijos Karalystė

Adresas korespondencijai gauti:
Box 1, S-172 13, Sundyberg

Adresas:
Box 1, S-172 13, Sundyberg