Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
N/A

Kategorija:
ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Prancūzijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris

Adresas:
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris

Tel. Nr. +33 (0)1 40 17 25 19, Faks. Nr. +33 (0)1 40 17 25 09

El. paštas:
[email protected]