Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: N/A

Kategorija: ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Adresas:
26, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

Adresas korespondencijai gauti:
26, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

Tel. Nr. +352 22 99995764

El. paštas: [email protected]