Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
N/A

Kategorija:
ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Adresas korespondencijai gauti:
9A, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg

Adresas:
9A, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg

Tel. Nr. + 352 26215 420, Faks. Nr. +352 26215 450

El. paštas:
[email protected]