Lietuvos bankas
0-logo-default

Kitos šalies suteiktas kodas: N/A

Kategorija: ES/EEE valdymo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis: Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Adresas:
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Adresas korespondencijai gauti:
37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Tel. Nr. +352 27176231

El. paštas: [email protected]