Lietuvos bankas

LEI kodas:
213800HV6TP215A6MW58

Kategorija:
ES/EEE draudimo įmonė, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Portugalijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Rua Braamcamp, 11, 1250-049, Lisabona

Adresas:
Rua Braamcamp, 11, 1250-049, Lisabona

El. paštas:
[email protected]