Lietuvos bankas

Kitos šalies suteiktas kodas :
24116920

Kategorija:
ES/EEE mokėjimo įstaiga, teikianti paslaugas LR neįsisteigus

Šalis:
Austrijos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020, Viena

Adresas:
Campus 2, Jakov-Lind-Straße 2, A-1020, Viena

El. paštas:
[email protected]